Liên hệ với chúng tôi - Xem ngay

DJI giới thiệu sản phẩm mới vào ngày 28/11
Bạn có biết DJI đã sản xuất ra bao nhiêu thế hệ máy bay Flycam ?
Những rò rỉ và tin đồn xung quanh Phantom 5
Phantom 3 vs. Mavic Air: sự phát triển của DJI Drone
So sánh sự khác nhau giữa Phantom 4 Pro và Phantom 4 Pro V2.0
Fix lỗi