Drone Dân Dụng

 DJI INSPIRE 1 PRO V2.0 CAMERA ZENMUSE X5 DJI INSPIRE 1 PRO V2.0 CAMERA ZENMUSE X5
0₫ 104,000,000₫
 DJI INSPIRE 1 V2.0 CAMERA ZOOM ZENMUSE Z3 DJI INSPIRE 1 V2.0 CAMERA ZOOM ZENMUSE Z3
66,100,000₫ 74,500,000₫
 DJI MAVIC 2 PRO COMBO | Chính hãng DJI MAVIC 2 PRO COMBO | Chính hãng
37,900,000₫ 41,900,000₫

DJI MAVIC 2 PRO COMBO Chính hãng

37,900,000₫ 41,900,000₫

 DJI MAVIC 2 PRO PLUS COMBO | (New Smart Remote) DJI MAVIC 2 PRO PLUS COMBO | (New Smart Remote)
47,990,000₫ 55,800,000₫
 DJI MAVIC 2 PRO PLUS | (New Smart Remote) DJI MAVIC 2 PRO PLUS | (New Smart Remote)
41,500,000₫ 47,800,000₫

DJI MAVIC 2 PRO PLUS (New Smart Remote)

41,500,000₫ 47,800,000₫

 DJI MAVIC 2 PRO | Chính hãng DJI MAVIC 2 PRO | Chính hãng
30,999,000₫ 34,500,000₫

DJI MAVIC 2 PRO Chính hãng

30,999,000₫ 34,500,000₫

DJI MAVIC 2 ZOOM CHÍNH HÃNG (photo) DJI MAVIC 2 ZOOM CHÍNH HÃNG (photo)
24,999,000₫ 28,500,000₫

DJI MAVIC 2 ZOOM CHÍNH HÃNG

24,999,000₫ 28,500,000₫

DJI MAVIC 2 ZOOM COMBO CHÍNH HÃNG (PHOTO) DJI MAVIC 2 ZOOM COMBO CHÍNH HÃNG (PHOTO)
31,900,000₫ 35,500,000₫

DJI MAVIC 2 ZOOM COMBO CHÍNH HÃNG

31,900,000₫ 35,500,000₫

 DJI MAVIC AIR COMBO ĐEN (3Pin + Remote + Phụ kiện) DJI MAVIC AIR COMBO ĐEN (3Pin + Remote + Phụ kiện)
18,980,000₫ 22,490,000₫
 DJI MAVIC AIR COMBO ĐỎ (3Pin + Remote + Phụ kiện) DJI MAVIC AIR COMBO ĐỎ (3Pin + Remote + Phụ kiện)
18,980,000₫ 22,490,000₫
 DJI MAVIC AIR COMBO TRẮNG (3Pin + Remote + Phụ kiện) DJI MAVIC AIR COMBO TRẮNG (3Pin + Remote + Phụ kiện)
18,980,000₫ 22,490,000₫
Dji Mavic Pro combo photo Dji Mavic Pro combo photo
21,980,000₫ 28,900,000₫
DJI MAVIC PRO PLATINUM BẢN LẺ (Remote + 1 Pin) DJI MAVIC PRO PLATINUM BẢN LẺ (Remote + 1 Pin)
21,400,000₫ 30,500,000₫
 DJI SPARK AIRCRAFF - ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN THOẠI (vàng) DJI SPARK AIRCRAFF - ĐIỀU KHIỂN QUA ĐIỆN THOẠI (vàng)
8,900,000₫ 11,500,000₫
Hình ảnh máy bay camera mini dji tello combo Hình ảnh máy bay camera mini dji tello combo
3,790,000₫
 DJI TELLO MINI DRONE + REMOTE DJI TELLO MINI DRONE + REMOTE
3,270,000₫
 PHANTOM 4 PHANTOM 4
0₫ 28,600,000₫
PHANTOM 4 ADVANCED PHANTOM 4 ADVANCED
25,800,000₫ 27,900,000₫

PHANTOM 4 ADVANCED BẢN USA/NA

25,800,000₫ 27,900,000₫

 PHANTOM 4 PRO OBSIDIAN PLUS - BẢO HÀNH HÃNG BẢN USA/NA PHANTOM 4 PRO OBSIDIAN PLUS - BẢO HÀNH HÃNG BẢN USA/NA
39,100,000₫ 40,900,000₫