Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s

Mã sản phẩm: 000FFV6s

SKU: 000FFV6s
74,559,000₫

1900-5555-12 Ext: 2

0901.5555.12

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TRONG HỘP CÓ GÌ?
Video

Sản phẩm liên quan

 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s
 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s
 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s
 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s
 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s
 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s
 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s
 Robot tàu lặn quay chụp dưới nước Fifish V6s