Linh Kiện Inspire 2 - Set 2 Pin TB50 4280mAh, 22.8v

Mã sản phẩm: Y2P05A

SKU: Y2P05A
8,300,000₫

Linh Kiện Inspire 2 - Pin TB50 4280mAh, 22.8v

Inspire 2 - TB50 Intelligent Flight Battery 4280Mah 22,8v.

Capacity: 4280 mAh
Voltage: 22.8 V
Battery Type: LiPo 6S
Energy: 97.58 Wh
Net Weight: 515 g
Charging Temperature: 41° to 104° F (5° to 40° C)
Operating Temperature: 14° to 104° F (-10° to 40° C)
Max Charging Power: 180 W

 

1900-5555-12 Ext: 2

0901.5555.12

Sản phẩm liên quan

 Linh Kiện Inspire 2 - Set 2 Pin TB50 4280mAh, 22.8v
 Linh Kiện Inspire 2 - Set 2 Pin TB50 4280mAh, 22.8v
 Linh Kiện Inspire 2 - Set 2 Pin TB50 4280mAh, 22.8v
 Linh Kiện Inspire 2 - Set 2 Pin TB50 4280mAh, 22.8v
 Linh Kiện Inspire 2 - Set 2 Pin TB50 4280mAh, 22.8v