Triển khai thông tư số 35/2017/TT-BQP (ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng)

Triển khai thông tư số 35/2017/TT-BQP (ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng)

Thông tư số 35/2017/TT-BQP, ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc Phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đó, UBND tỉnh giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Thông tư số 35/2017/TT-BQP, ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham mưu, triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết như sau:


Tags: bay-an-toan
← Bài trước Bài sau →